Telefon: +3811 311 78 52 | Email: office@panacea.rs

Srpski jezik Engleski jezik

Omladinska politika

Omladinska politika

Formiranjem Ministarstva omladine i sporta u Srbiji 2007. godine, započeo je rad Organizacije i u oblasti omladinske politike. Kroz programe izrade lokalnih akcionih planova (LAP) i standardizacije rada lokalnih kancelarija za mlade (KZM), Organizacija je doprinela unapređenju lokalne omladinske politike u Srbiji.

Kroz strateško partnerstvo s Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit -GIZ GmbH) i saradnju s Ministarstvom omladine i sporta, u 120 jedinica lokalne samouprave sprovode se programi koji osnažuju institucionalni okvir omladinske politike na lokalnom nivou.

Organizacija je, kao autor metodologija i programa rada u oblastima (1) Izrade lokalnih akcionih planova (LAP), (2) Revizije (monitoring i evalucija) rezultata planiranja, (3) Standardizacije rada lokalnih KZM i kompetencija lokalnih koordinatora kao i (4) pružanja ekspertske podrške uspostavljanju rada Nacionalne asocijacije lokalnih kancelarija za mlade, ostvarila ključni doprinos u kreiranju omladinske politike na lokalnom nivou.

(1) Planiranje na lokalnom nivou - Izradom metodologije planiranja u oblasti omladinske politike na lokalnom nivou i koordinacijom procesa izrade lokalnih akcionih planova (LAP) u 96 jedinica lokalne samouprave, stvoreni su preduslovi za implementaciju Nacionalne strategije za mlade na opštinskom/gradskom nivou. Kroz izradu Priručnika za izradu LAP-a i Matrice za izradu LAP-a, definisani su ciljevi lokalne omladinske politike u skladu sa specifičnim potrebama lokalne zajednice i raspoloživim resursima, uz obezbeđivanje kontinuiranih finansijskih sredstava iz lokalnog budžeta.

(2) Revizija (monitoring i evaluacija) proesa planiranja - Kreiranjem i implementacijom ovog programa obezbeđeno je sistemsko praćenje rezultata primene omladinske politike na lokalnom nivou i identifikovanje onih segmenata koji još uvek predstavljaju izazov, odnosno definisanje nivoa i obima podrške lokalnim kancelarijama za mlade, kako bi se prevazišle poteškoće u njihovom radu.

(3) Standardizacija rada lokalnih KZM – da bi se postigli ciljevi definisani LAP-om, odnosno prevazišli problemi u implementaciji identifikovani revizijom LAP-a, neophodno je da: (1) lokalni koordinatori imaju adekvatna znanja i veštine, odnosno da: (2) lokalne KZM imaju jasno izdefinisan obim i vrstu aktivnosti koje sprovode.Zbog toga je Organizacija započela proces izrade Standarda rada lokalnih kancelarija za mlade i kompetencija lokalnih koordinatora,  kao okvira kojim se definišu navedena 2 segmenta, pri tome imajući u vidu različitost lokalnih prilika u pojedinim sredinama kao i različito obrazovanje i radno iskustvo lokalnih koordinatora.

(4) Model kontinuirane podrške lokalnim KZM (Asocijacija) – Imajući u vidu sve navedene rezultate, prepoznata je potreba za inovativnim organizacionim modelom podrške lokalnim KZM u realizaciji njihovih aktivnosti. Organizacija je u saradnji sa GIZ-om i IOM-om (Međunarodna organizacija za migracije) izradila predlog efikasnog modela ove organizacijske strukture (Asocijacija KZM).