Phone: +3811 311 78 52 | Email: office@panacea.rs

Serbian English
Publications

Publications

Preview
Download
Priručnik za izradu lokalnog akcionog plana (LAP) za mlade
Priručnik za izradu lokalnog akcionog plana (LAP) za mlade
Pregledaj ikona
Sačuvaj ikona
Izazovi u primeni programa za mlade – Modeli dobre prakse 2
Izazovi u primeni programa za mlade – Modeli dobre prakse 2
Pregledaj ikona
Sačuvaj ikona
Standardi rada lokalnih kancelarija za mlade i kompetencije lokalnih koordinatora – smernice
Standardi rada lokalnih kancelarija za mlade i kompetencije lokalnih koordinatora – smernice
Pregledaj ikona
Sačuvaj ikona
Priručnik za jačanje kapaciteta lokalne samouprave kroz program razvoja upravljanja
Priručnik za jačanje kapaciteta lokalne samouprave kroz program razvoja upravljanja
Pregledaj ikona
Sačuvaj ikona
-	Priručnik za upravljanje ljudskim resursima
Priručnik za upravljanje ljudskim resursima
Pregledaj ikona
Sačuvaj ikona
Praktikum za izradu strateških planova Nacionalnih saveta nacionalnih manjina(NSNM)
Praktikum za izradu strateških planova Nacionalnih saveta nacionalnih manjina(NSNM)
Pregledaj ikona
Sačuvaj ikona
LAP – Proces revizije (Nacrt priručnika)
LAP – Proces revizije (Nacrt priručnika)
Pregledaj ikona
Sačuvaj ikona
-	Primena standarda rada lokalnih kancelarija za mlade i kompetencija lokalnih koordinatora (Nacrt priručnika)
Primena standarda rada lokalnih kancelarija za mlade i kompetencija lokalnih koordinatora (Nacrt priručnika)
Pregledaj ikona
Sačuvaj ikona